Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 310

  • Tổng 1.997.362

Hội Nông dân xã Quảng Tùng: Tu bổ, nâng cao chất lượng đoạn đường...   Tin mới
Xác định rõ vai trò của nông dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Hội Nông dân xã Quảng Tùng đã phát động phong trào thi đua thông qua thực hiện các...
Xem tiếp
Hội Nông dân xã Quảng Tân chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao   Tin mới
Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, thời gian qua, Hội Nông dân xã Quảng Tân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tinh thần...
Xem tiếp
Hội Nông dân xã Quảng Thủy phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn...   Tin mới
Là tổ chức Hội giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, những năm qua, Hội Nông dân xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn luôn làm tốt chức năng là cầu nối các hoạt động liên kết "bốn...
Xem tiếp
Hội viên nông dân Vân Kiều xã Trường Sơn hiến 1.500m2 xây dựng nông...   Tin mới
Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cùng với sự đầu tư, hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước; trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể xã Trường...
Xem tiếp
Kết quả tích cực từ Dự án tuyên truyền, vận động nông dân canh tác...   Tin mới
Ngày 15/5/2023, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết Dự án “Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân canh tác lúa thân thiện với môi trường” tại tỉnh Quảng Bình. Tham dự, chỉ đạo hội nghị có...
Xem tiếp