Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 508

  • Tổng 250.233

Hội Nông dân xã Mai Hoá: tập huấn kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bò BBB   Tin mới
Chiều ngày 28/7/2022 Hội Nông dân xã Mai Hóa (huyện Tuyên Hóa) phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức tập huấn kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bò BBB (Blanc-Blue-Belgium; Blanc Bleu Belge) cho các...
Xem tiếp
Nâng cao chất lượng công tác tư vấn, đào tạo nghề cho nông dân   Tin mới
Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, sự phối hợp của các ban, ngành các cấp, trong những năm qua Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân - phụ nữ Quảng Bình (Trung tâm)...
Xem tiếp
Hội Nông dân Quảng Bình áp dụng "chuyển đổi số" tiêu thụ nông sản...   Tin mới
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ Nông dân - Phụ nữ Quảng Bình (Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình) đang tổ chức chương trình kết nối nông sản bằng hình thức trực tuyến nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản...
Xem tiếp
Phát huy vai trò của các cấp Hội Nông dân trong việc nâng cao chất...   Tin mới
Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009...
Xem tiếp