Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 612

  • Tổng 2.349.210

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân   Tin mới
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2024 cho 150 cán bộ chuyên trách Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và cơ sở
Xem tiếp
HND thành phố Đồng Hới tổ chức tập huấn bồi dưỡng Lý luận chính trị...   Tin mới
Sáng ngày 23/5/2024, Hội Nông dân thành phố Đồng Hới phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cơ sở năm 2024 cho 80...
Xem tiếp
Hội Nông dân huyện Minh Hóa: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội   Tin mới
Vừa qua, Hội Nông dân huyện Minh Hóa phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tham gia giải quyết khiếu, nại tố cáo của Hội Nông dân nhằm thực hiện tốt Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg...
Xem tiếp
Bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội...   Tin mới
Công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở là một nhiệm vụ thường xuyên, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ...
Xem tiếp
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán...   Tin mới
Sáng ngày 15/11/2023, Hội Nông dân huyện Quảng Trạch phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị và nghiệp vụ Công tác Hội cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở...
Xem tiếp