Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 35

  • Tổng 2.211.565

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán...   Tin mới
Sáng ngày 15/11/2023, Hội Nông dân huyện Quảng Trạch phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị và nghiệp vụ Công tác Hội cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở...
Xem tiếp
HND huyện Quảng Ninh: Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp...   Tin mới
Từ ngày 13/11 đến ngày 16/11/2023 Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội ở cơ sở năm 2023. Cho các đồng chí là cán bộ...
Xem tiếp
Hội Nông dân tỉnh: Tập huấn nghiệp vụ công tác hội và nâng cao năng...   Tin mới
Ngày 27/10/2023, Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội cấp cơ sở năm 2023. Tham gia lớp huấn có 250 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông...
Xem tiếp
Hội Nông dân huyện Lệ Thủy tổ chức tập huấn bồi dưỡng cán bộ Hội Nông...   Tin mới
Nhằm không ngừng nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ và chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cán bộ vừa được bầu cử từ Đại hội các cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028.
Xem tiếp
Bố Trạch khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT, kỹ năng nghiệp vụ cho cán...   Tin mới
Ngày 16/10 Hội Nông dân huyện phối Trung tâm chính trị huyện Bố Trạch tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2023.
Xem tiếp