Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 738

  • Tổng 2.349.337

Làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp của Hội viên Trần Đức Hùng   Tin mới
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được các hội viên nông dân triên địa bàn xã Văn Hoá triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa trên nhiều...
Xem tiếp
Hiệu quả từ Mô hình “Dịch vụ gia đình” trên địa bàn phường Ba Đồn   Tin mới
Thời gian qua, Phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn phường Ba Đồn có nhiều bước phát triển, tác động tích cực đến đời sống của...
Xem tiếp
Hội Nông dân xã Thanh Thạch “cầu nối” từ nguồn vốn vay cho người nghèo   Tin mới
Hội Nông dân xã Thanh Thạch là một trong bốn tổ chức Chính trị - Xã hội nhận ủy thác nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuyên Hóa. Với trách nhiệm nhận ủy thác,...
Xem tiếp