Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 696

  • Tổng 2.319.849

Nông dân Văn Hóa tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao

Ngày đăng: 03/05/2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá đã và đang ra sức thực hiện các phần việc nhằm góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2023-2025

 

Bám sát Nghị quyết của Đảng uỷ, Kế hoạch của UBND xã, Hội Nông dân xã Văn Hóa đã xây dựng Kế hoạch số 15/KH-HNDX ngày 04/01/2024 cụ thể hoá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-ĐU ngày 25/9/2023 của Đảng uỷ xã Văn Hoá về việc thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Văn Hóa, giai đoạn 2023 – 2025. Để hội viên, nông dân trên địa bàn xã tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt hiệu quả, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò, những việc nông dân cần thực hiện để tham gia xây dựng nông thôn mới; lợi ích thiết thực đối với người nông dân và gia đình khi xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao với những nội dung, việc làm cụ thể gắn với các phong trào thi đua của tổ chức Hội góp phần thực hiện hiệu quả 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao.

 

 

Hội Nông dân xã phát động ra quân thực hiện các phần việc có ý nghĩa thiết thực như: Phát quang, chặt cây xanh che khuất tầm nhìn, dọn vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn xã đảm bảo cho lưu thông được thuận tiện, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2024 (hiện nay có 03/6 thôn: Phúc Tự; Bàu Sỏi và Trung Đình được Đảng ủy, UBND xã giao chỉ tiêu hoàn thành khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2024); Hội Nông dân xã đã vận động các hội viên cùng nhân dân đóng góp sức người, sức của nâng cấp, mở rộng, xây dựng các tuyến đường sáng, sạch, đẹp... với tổng chiều dài gần 3km; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt việc tự quản 6 tuyến đường với chiều dài trên 1,5 km do 6 chi hội đảm nhận.

 

 

Hội Nông dân xã còn tiên phong trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện công tác an sinh xã hội, tham gia bảo hiểm BHXH tự nguyện, BHYT; tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tăng cường công tác phối hợp với các ngành để hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân nói riêng, nhân dân trên địa bàn nói chung. Vận động hội viên nông dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội trên địa bàn; củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh… góp phần tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024, làm tiền đề đến cuối năm 2025 xã Văn Hoá đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Văn Hoá nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

                                                                               

Nguyễn Thị Lộc
(Hội nông dân xã Văn Hoá)

Các tin khác