Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 668

  • Tổng 2.319.821

Hợp tác xã Nông nghiệp Cổ Cảng: Bà đỡ cho kinh tế hộ xã Mai Hóa

Ngày đăng: 24/08/2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Cổ Cảng xã Mai Hoá thành lập năm 1958, là tiền thân của Hợp tác xã nông nghiệp trước đây, hoạt động liên tục cho đến nay. Thời kỳ bao cấp Hợp tác xã hoạt động theo hình thức xây dựng kế hoạch sản xuất, quản lý đất đai, tài sản, phân phối sản phẩm dựa theo kết quả sản xuất kinh doanh do Điều lệ Hợp tác xã quy định. Hợp tác xã chuyển đổi theo luật hợp tác xã năm 2007, đến ngày 26 tháng 7 năm 2018 chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã gồm dịch vụ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dịch vụ tưới tiêu vệ sinh mương máng...

Xác định Hợp tác xã có vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 19 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp và sự hướng dẫn, giúp đỡ của Hội Nông dân, cùng với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị và toàn thể thành viên hợp tác xã, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Cổ Cảng đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Từ khi chuyển đổi theo luật hợp tác xã năm 2012 đến nay kinh tế hợp tác xã từng bước phát triển đi lên, tiếp tục khẳng định là bà đỡ cho kinh tế hộ phát triển, Hợp tác xã đã thực hiện tốt các khâu dịch vụ sản xuất cho người nông dân, hàng năm tưới tiêu cho hơn 60 ha lúa hai vụ đảm bảo cung cấp đủ nước, kịp thời cho cây trồng phát triển; hỗ trợ nông dân trong việc đăng ký các loại giống cây trồng, đem các loại giống mới vào sản xuất thí điểm để nhân rộng như giống lúa ST24, ST25, Hương Bình và các loại ngô, lạc năng suất cao cho người dân sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế.

 

Sản phẩm “Gạo sạch Mai Hoá” trưng bày tại gian hàng đại hội

 

Năm 2021, Hợp tác xã được cấp uỷ, chính quyền lựa chọn để làm chủ thể xây dựng sản phẩm OCOP gạo sạch xã Mai Hoá. Được sự hỗ trợ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân xã, sự phối hợp của Hội Nông dân xã, Hợp tác xã đã phối hợp với các thôn quy hoạch vùng sản xuất tập trung, vận động nông dân tham gia mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ để làm sản phẩm gạo sạch Mai Hóa, năm 2022 dự thi cấp tỉnh được công nhận 3 sao. Sản phẩm “gạo sạch Mai Hóa” là sản phẩm OCOP đầu tiên của xã, đã góp phần trong thực hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã và giúp nông dân nâng cao được giá trị sản phẩm trên 1 đơn vị diện tích. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, hợp tác xã đã mạnh giản đầu tư hệ thống máy xay xát liên hoàn trị giá 260 triệu đồng để xay xát lúa dịch vụ cho nông dân và làm sản phẩm gạo sạch bán ra thị trường. Hàng năm doanh thu của hợp tác xã đạt từ 500 đến 600 triệu đồng, lãi ròng từ 120 - 130 triệu đồng, phụ cấp của Hội đồng quản trị cán bộ giúp việc 2,5 -3 triệu đồng/tháng.

 

Đạt được những kết quả trên tuy chưa cao nhưng Hợp tác xã định hướng được ngành nghề phát triển phù hợp và bền vững là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước đã bàn hành những chủ trương, chính sách phù hợp để cho Hợp tác xã phát triển, sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã và Hội Nông dân xã đã tạo điều kiện cho Hợp tác xã thực hiện tốt các mũi sản xuất, kinh doanh của mình, Hợp tác xã đã làm tốt vai trò của mình về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp và dịch vụ cho nông dân.

 

Ông Chu Văn Tú - Giám đốc Hợp tác xã phát biểu tham luận tại đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Tuyên Hóa, ông Chu Văn Tú - Giám đốc Hợp tác xã Cổ Cảng kiến nghị: Để Hợp tác xã ngày càng phát triển bền vững hơn, vấn đề tư liệu sản xuất đối với Hợp tác xã là rất quan trọng, nên các cấp uỷ, chính quyền các cấp cần quan tâm tạo điều kiện về vốn, đất đai để Hợp tác xã phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực. Tập trung chỉ đạo, khuyến khích tích tụ ruộng đất, tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn để phát triển các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, trong đó, Hợp tác xã là cầu nối giữa doanh nghiệp với người nông dân; Tạo điều kiện thuận lợi cho Hợp tác xã tham gia vào các chương trình, dự án sản xuất, kinh doanh; Thực hiện lồng ghép, kết hợp các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương nhằm thu hút các nguồn lực phát triển các hình thức tổ chức kinh tế tập thể, liên kết hợp tác.

Trần Thị Tuyết

HND xã Mai Hoá

Các tin khác