Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 269

  • Tổng 372.230

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Minh Hóa lần thứ 8, khóa IX

Ngày đăng: 11/05/2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 24/7/2015, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Minh Hóa đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8, khóa IX để sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Mai Văn Ngọc – Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Sáu tháng đầu năm, công tác Hội và phong trào nông dân huyện Minh Hóa đã có những chuyển biến tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác tuyên tuyền có trọng tâm, trọng điểm; các cơ sở Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển và nâng cao chất lượng hội viên gắn với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thiết thực, có hiệu quả. Chủ động phối hợp với các ngành, cơ quan chuyên môn tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân về kỹ thuật, vốn, giống, vật tư; quan hệ tốt với các tổ chức xã hội, phi chính phủ để tham gia thực hiện các chương trình, dự án thu hút nguồn lực giúp cho nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Đồng chí Mai Văn Ngọc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Ngọc chỉ đạo: Các cấp Hội Nông dân Minh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên. Tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với địa phương. Tập trung các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, đặc biệt là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội.Chú trọng nâng cao chất lượng hội viên và phát triển hội viên mới; rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua, có giải pháp tập trung chỉ đạo những chỉ tiêu đạt thấp. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả 3 phong trào thi đua của Hội gắn với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; Chủ động phối hợp với các ban, ngành, doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công, tạo các nguồn lực giúp cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chỉ tiêu của Hội đề ra năm 2015.

Phùng Xuân Tiến