Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1706

  • Tổng 2.272.286

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế xét tạng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ

Ngày đăng: 11/05/2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 1/7/2014, Ủy Ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã thông qua Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mĩ nghệ tỉnh Quảng Bình. Quyết định nêu rõ các tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi. Các cá nhân đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định trong quy chế, làm hồ sơ xin xét tặng gửi đến Sở Công Thương để được thẩm định xét tặng danh hiệu. Khi nhận được danh hiệu các nghệ nhân và thợ giỏi sẽ có các quyền lợi: được cấp bằng chứng nhận danh hiệu,được nhà nước bảo hộ sở hữu trí tuệ, được mời tham gia các cuộc thi, được tổ chức và hỗ trợ dạy nghề, truyền nghề, Được đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú khi hội đủ điều kiện theo quy định… và đồng thời tuân thủ các nghĩa vụ đã nêu trong quyết định số 08/2014/QĐ-UBND.

Danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi được tổ chức xét tặng và công bố định kỳ 02 năm/một lần, bắt đầu từ năm 2014.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Hồ sơ xét tặng theo mẫu phụ lục kèm theo quyết định số 08/2014/QĐ-UBND.

Nguồn tham khảo: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-08-2014-QD-UBND-Xet-tang-danh-hieu-Nghe-nhan-Tho-gioi-thu-cong-my-nghe-Quang-Binh-238020.aspx

Thùy Phú

Các tin khác