Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 673

  • Tổng 2.319.826

Nông dân Quảng Trạch nỗ lực thi đua

Ngày đăng: 11/05/2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", những năm qua, các cấp Hội Nông dân ở Quảng Trạch đã tăng cường chỉ đạo, vận động các hội viên nông dân tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua các phong trào thi đua này, đã tạo động lực mạnh mẽ để nông dân ngày càng phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. 

Trong 5 năm qua, Hội nông dân huyện Quảng Trạch đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Công tác xây dựng tổ chức Hội ngày càng được quan tâm. Từ năm 2010-2015, Hội nông dân huyện đã kết nạp thêm 3.547 hội viên đưa tổng số hội viên lên toàn huyện lên 21.707 hội viên. Đội ngũ cán bộ Hội đã từng bước trưởng thành về trình độ, học vấn, chuyên môn, tâm huyết, nhiệt tình ,thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Hội.

Mô hình nuôi gà ở Quảng Lưu

Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Hội nông dân huyện đã phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn nhằm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân; tổ chức tham quan học tập và xây dựng nhiều mô hình trình diễn cây, con giống mới; chú trọng cải tiến kỹ thuật, hỗ trợ tư liệu sản xuất, tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân; tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất; hỗ trợ nông dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi. Kết quả cụ thể : 5 năm qua đã có gần 200 lớp tập huấn, 50 lớp dạy nghề về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, các ngành nghề khác cho nông dân. Hội nông dân huyện đã phối hợp với Ngân hàng chính sách và xã hội huyện thành lập và quản lý 125 tổ vay vốn, thu hút 5.780 lượt hộ gia đình hội viên tham gia với số vốn được vay 92 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện xây dựng 74 tổ vay vốn do tổ chức hội nông dân quản lý, tín chấp, hỗ trợ 3.300 hội viên nông dân vay hơn 100 tỷ đồng. Vận động các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, giúp đỡ , hỗ trợ hội viên nghèo về kinh nghiệm sản xuất, giống cây con cho 475 hộ. Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đã tạo động lực thúc đẩy hàng ngàn hộ nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Qua đó, đã có nhiều hộ nông dân dám nghĩ, dám làm, quyết tìm tòi đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới làm thay đổi thế độc canh sản xuất các cây, con truyền thống góp phần đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn. Điển hình có các mô hình kinh tế của hội viên nông dân cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm như mô hình kinh tế tổng hợp của anh Dương Văn Trung (Quảng Xuân), mô hình trồng tiêu của anh Nguyễn Thanh Trì (Quảng Lưu), mô hình sản xuất cây giống của chị Trần Thị Kiểu (Quảng Liên), mô hình sản xuất muối của anh Nguyễn Văn Hải (Quảng Phú), mô hình chế biến thủy hải sản của anh Nguyễn Văn Vấn (Quảng Xuân)... Tính đến nay, toàn huyện có hơn 6.500 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng so với năm 2010 là là 600 hộ, bình quân mỗi năm tăng 120 hộ, trong đó có 74 hộ đạt đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương, hơn 300 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, gần 750 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, gần 5.500 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, các cấp Hội còn tích cực vận động hội viên giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Hàng năm, các cấp Hội đã trực tiếp giúp đỡ cho trên 100 hộ thoát nghèo, và phối hợp với các ban ngành giúp đỡ trên 500 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 10,83% năm 2014.

Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các cấp, các ngành và địa phương trong toàn huyện tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới. 5 năm qua các cơ sở Hội đã phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân góp công, góp của với tổng trị giá trên 11 tỷ đồng. Đặc biệt, công tác bảo vệ môi trường luôn được Hội thường xuyên chú trọng. Vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn, nguồn nước sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường nông thôn và các điểm công cộng. Các mô hình : “hố rác công cộng”, mô hình “Hố rác tại nhà”,..được phát huy hiệu quả. Các cấp Hội từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nông dân tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tham gia xây dựng gia đình nông dân văn hóa , làng văn hóa. Những kết quả đó đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn của huyện nhà ngày càng có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân trong huyện ngày càng được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương được giữ vững.

Thực hiện phong trào Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng- an ninh, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các ban ngành liên quan tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Vận động hội viên, nông dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ. Động viên con em khám tuyển nghĩa vụ quân sự và lên đường nhập ngũ đạt chỉ tiêu giao hàng năm. Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, góp công sức xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, giúp đỡ nạn nhân chất độc, da cam.....

 

Hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiên tiến huyện Quảng Trạch lần thứ 2

Nhờ triển khai tốt các phong trào thi đua đã có tác dụng tích cực trong việc động viên, khích lệ tinh thần, góp phần khơi dậy, phát huy tinh thần thi đua, vai trò làm chủ và sức sáng tạo trong cán bộ hội, viên nông dân, tạo nên đội ngũ cán bộ Hội năng động; xây dựng đư­ợc đội ngũ nông dân tiên tiến, có ý chí quyết tâm cao, có t­ư duy năng động, sáng tạo, biết ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, có cung cách làm ăn mới, thích ứng với cơ chế thị tr­ường. Với những thành tích đã đạt được trong 5 qua, Hội nông dân huyện Quảng Trạch đã có 94 lượt tập thể và 198 lượt cá nhân được các cấp tặng bằng khen, giấy khen.

Hoài Thi
Đài TT-TH Quảng Trạch 

Các tin khác