Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 619

  • Tổng 2.319.772

Hội Nông dân huyện Tuyên Hóa thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Ngày đăng: 11/05/2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh phong trào thi đua yêu nước của nông dân Tuyên Hoá đã phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu, thực sự trở thành phong trào quần chúng sâu rộng trên địa bàn toàn huyện, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà, tăng thêm hộ nông dân vượt khó thoát nghèo bền vững, trở thành hộ khá, giàu, tạo thêm việc làm và cải thiện đời sống cho hàng trăm hộ nông dân.

 Hằng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tập trung chỉ đạo tổ chức cho hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu “nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” một cách nghiêm túc. Năm 2014, có 9.630 hộ nông dân đăng ký, chiếm 55% so với hộ nông nghiệp (tăng 4.630 hộ so với năm 2010). Hội giao chỉ tiêu đạt hộ danh hiệu “Nông dân SXKDG” các cấp cho từng đơn vị. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tạo vốn, như nhận ủy thác từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, Trung ương 1,3 tỷ đồng; vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân trên 1,644 tỷ đồng; Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xây dựng được 170 tổ tiết kiệm vay vốn, với 5.671 thành viên vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, dư nợ trên 134 tỷ đồng; Phối hợp với ngân hàng NN&PTNT xây dựng được 74 tổ tiết kiệm vay vốn, với 2.771 thành viên tham gia, dư nợ trên 133 tỷ đồng.

Cùng với việc khai thác các nguồn lực và chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Hội Nông dân huyện còn phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ, tư vấn và dạy nghề cho hội viên, nông dân. Kết quả tổ chức được 46 lớp dạy nghề cho 1.365 người, tổ chức 712 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 4.756 lượt người... Hỗ trợ, hướng dẫn các hội viên, nông dân đầu tư xây dựng HTX, xây dựng trang trại, tổ hợp tác, mô hình điểm về sản xuất kinh doanh, như đã thành lập được 02 HTX đó là HTX Sản xuất vật liệu xây dựng kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp Long Khánh ở Châu Hóa và HTX Mây tre đan Vân Sơn ở Kim Hóa; xây dựng mới 05 trang trại, đưa tổng số trang trại toàn huyện lên 11 trang trại, trong đó có 9 trang trại chăn nuôi, 2 trang trại trồng rừng; 6 tổ hợp tác chăn nuôi bò lai ở Văn Hóa, Tiến Hóa, Cao Quảng, Thuận Hóa, Đức Hóa, Hương Hóa và 212 mô hình kinh tế hộ sản xuất kinh doanh giỏi các loại, nhằm liên kết, mở rộng quy mô, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tham gia tích cực củng cố và phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Đến cuối năm 2014 đã bình chọn được 4.795 hộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (tăng 1.476 hộ so với năm 2010). Trong đó giỏi cấp Trung ương 18 hộ, cấp tỉnh 224 hộ, cấp huyện 786 hộ, cấp cơ sở 3.767 hộ.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn đầu tư hàng trăm triệu đồng, thu hút hàng chục lao động, thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng đến gần 1,5 tỷ đồng, góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tiêu biểu như hộ anh Đặng Thanh Long, Giám đốc HTX Long Khánh mỗi năm cho thu nhập trên 700 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động. Hộ ông Lê Viết Sơn, Giám đốc HTX Mây tre đan Vân Sơn mỗi năm cho thu nhập hơn 600 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 32 lao động. Hộ ông Lê Văn Hà ở Văn Hóa với mô hình nuôi vịt, cá, trâu bò, lợn kết hợp trên diện tích hơn 14ha, mang lại thu nhập trên 300 triệu đồng/năm và tạo việc làm thường xuyên cho 05 lao động, hộ gia đình ông Đinh Trọng Lưỡng ở Sơn Hóa cho thu nhập trên 600 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 6 lao động; trang trại chăn nuôi lợn của hộ ông Hà Văn Thú ở Đồng Hóa cho thu nhập 300 triệu đồng/năm tạo việc làm cho 6 lao động, hộ bà Cao Thị Thương Huyền ở Hương Hóa với trang trại chăn nuôi tổng hợp cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 5 lao động và nhiều điển hình khác... Ngoài ra Hội cong có nhiều giải pháp như: hàng năm giao cho mỗi chi Hội trực tiếp giúp từ 01 đến 02 hộ thoát nghèo; các hộ SXKDG đã phối hợp với Hội Nông dân giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo... nên tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm.
Thông qua phong trào, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân bằng hình thức như: chọn điểm chỉ đạo triển khai mô hình “Vận động nhân dân đóng góp Tiền, Ngày công trực tiếp xây dựng công trình bê tông hóa giao thông nội thôn” tại 3 Chi Hội (Chi Hội Đông Thủy xã Tiến Hóa 450 mét, Chi Hội Minh Cầm Trang xã Phong Hóa 158 mét, Chi hội Đồng Tâm xã Nam Hóa 100 mét); phát động cán bộ Hội các cấp gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất, hiến tài sản trên đất, đóng góp tiền, công phục vụ xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn.

Từ kết quả thành công của 03 mô hình điểm, Hội đã nhân rộng ra toàn huyện và được sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, hội viên, nông dân, nên 5 năm qua đã đóng góp hơn 60 tỷ đồng và hàng chục ngàn ngày công lao động cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó đóng góp làm mới, tu sửa nâng cấp trên 126 km đường giao thông nông thôn; vận động hội viên phát quang các tuyến giao thông nông thôn dài trên 650 km; kênh mương thủy lợi nội đồng được làm mới, và được kiên cố hóa trên 13km; làm mới, nâng cấp, tu sửa đường GTNT 233 km (trong đó cứng hóa 107,7 km); sửa chữa, làm mới 98 cống đập, tham gia sửa chữa 48 phòng học, vận động trồng mới hàng trăm ngàn cây xanh các loại. Điển hình tiêu biểu cho phong trào này là ông Nguyễn Hữu Đức chi hội trưởng nông dân thôn Tiến Mại xã Cao Quảng, hộ ông Võ Quang Hòa chi Hội trưởng ND thôn Đông Thủy xã Tiến Hóa, ông Nguyễn Xuân Quyết chi Hội trưởng thôn Đức phú 4 xã Đức Hóa, ông Nguyễn Thái Hoan chi Hội trưởng thôn Mã Thượng xã Phong Hóa, ông Đặng Thanh Long chi Hội trưởng thôn Kinh Châu xã Châu Hóa, và nhiều cá nhân điển hình khác

Hội ND các cấp đã phối hợp tuyên truyền, giáo dục hội viên, nông dân lòng yêu n­ước nồng nàn, tinh thần cách mạng kiên cư­ờng, lòng tự tôn, ý chí tự c­ường dân tộc; đức tính cần cù lao động, tinh thần đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Đặc biệt là lòng biết ơn các anh hùng liệt sỷ, các th­ương binh, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng... Năm năm qua cán bộ, hội viên, nông dân huyện nhà đã đóng góp xây dựng được 401,3 triệu đồng; quỹ đền ơn đáp nghĩa 395,7 triệu đồng; Quỹ vì người nghèo 201,6 triệu đồng và một số Quỹ hoạt động từ thiện nhân đạo.

Hội tự nguyện quyên góp gần 118 triệu đồng, 220 ngày công và hàng trăm con giống để giúp 532 hộ nông dân khó khăn làm kinh tế; hỗ trợ 310,8 triệu đồng giúp 17 gia đình nông dân nghèo cải thiện điều kiện về nhà ở và phối hợp xóa 482 nhà tranh cho hộ nghèo, trong đó Hội ND trực tiếp xóa 3 nhà từ nguồn vốn xóa mái nhà tranh của hội viên đóng góp. Quỹ Hỗ trợ nông dân với hơn 2 tỷ đồng luân chuyển giúp cho 148 hộ xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh.

Thực hiện phong trào Nông dân đảm bảo quốc phòng- an ninh, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với công an, quân sự tổ chức cho trên 30.000 lượt cán bộ hội viên, nông dân tham gia tập huấn về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, an toàn giao thông,...Tuyên truyền, vận động 475/475 con em nông dân thực hiện tốt luật NVQS và tổ chức trao tặng quà cho các tân binh với số tiền trên 47 triệu đồng. Vận động cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp ủng hộ các đợt huấn luyện dân quân với số tiền trên 175 triệu đồng. Tham gia đầy đủ các đợt huấn luyện, diễn tập chiến đấu – trị an, diễn tập khu vực phòng thủ. Ngoài ra Hội còn làm tốt công tác tuyên truyền “Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam” là ngày 09 tháng 11 hàng năm. Phối hợp với bộ đội biên phòng, tổ chức công tác cơ sở xây dựng "điểm sáng vùng biên", giúp đồng bào dân tộc tăng gia sản xuất, ổn định đời sống. vận động nông dân phòng ngừa, phát hiện, cảm hoá, tố giác tội phạm, đấu tranh ngăn chặn âm m­ưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch. Tham gia vận động, đấu tranh, hoà giải, góp phần hạn chế các mâu thuẩn, các hiện tượng tranh chấp đất đai, khiếu kiện tập thể; giữ vững đoàn kết thôn xóm, ổn định chính trị nông thôn ...

Nhờ triển khai tốt các phong trào thi đua đã có tác dụng tích cực trong việc động viên, khích lệ tinh thần, góp phần khơi dậy, phát huy tinh thần thi đua, vai trò làm chủ và sức sáng tạo trong cán bộ hội, viên nông dân, tạo nên đội ngũ cán bộ Hội năng động; xây dựng đư­ợc đội ngũ nông dân tiên tiến, có ý chí quyết tâm cao, có t­ư duy năng động, sáng tạo, đi đầu trong ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ vào sản xuất, có cung cách làm ăn mới, thích ứng với cơ chế thị tr­ường trong giai đoạn hiện nay; là lực l­ượng tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà n­ước ở nông thôn.


Minh Khai
Hội Nông dân Tuyên Hóa

Các tin khác