Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 158

  • Tổng 223.857

Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 30/03/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

HỘI NÔNG DÂN TỈNH

 

Trụ sở: Hội Nông dân tỉnh

Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 43 Nguyễn Hữu Cảnh -  TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 02323 240528

                                                                      CƠ CẤU TỔ CHỨC

                                                                     I. THƯỜNG TRỰC:

                                                                     Chủ tịch: Ông Trần Tiến Sỹ
                                                                     Điện thoại: 0232 3 886777

                                                                     Phó Chủ tịch thường trực: Bà Hoàng Thị Hà 
                                                                     Điện thoại: 02323 832299

 

                                                                     Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Nam Long
                                                                     Điện thoại: 0232 3886788

                                                                     II. CÁC BAN, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM:

                                                                     1. Văn phòng 
                                                                     Chánh Văn phòng: Ông Phùng Xuân Tiến
                                                                     Điện thoại: 02323 240528 / 02323 886772

                                                                     2. Ban Xây dựng Hội
                                                                     Trưởng ban: Bà Trần Thị Liên 
                                                                     Điện thoại: 02323 240527

                                                                      Phó ban: Ông Nguyễn Xuân Khoa
                                                                      Điện thoại: 02323 844419

                                                                      3. Ban Kinh tế - Xã hội
                                                                      Trưởng ban: Bà Phạm Thị Thanh Phúc
                                                                      Điện thoại: 02323 886776

                                                                      Phó ban: Ông Nguyễn Trường Thành
                                                                      Điện thoại: 02323 821706

 

                                                                      4. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ Nông dân - phụ nữ
                                                                      Giám đốc: Ông Nguyễn Tiến Thành
                                                                      Địa chỉ: Tổ dân phố 6, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới
                                                                      Điện thoại/Fax: 02323 840660/ 02323 840326