Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 699

  • Tổng 2.319.852

Tài liệu hội nghị BCH lần thứ 2, Khóa XI

Ngày đăng: 08/01/2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Link: Thông báo phân công nhiệm vụ BCH, BTV, CT, PCT DỰ THẢO XIN Ý KIẾN BCH 

Link: Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 

Link: Kết quả thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2018 - 2023

Link: Chỉ tiêu thi đua năm 2024

Link: Quy chế hoạt động UBKT Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028

Link: Nghị Quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 2, khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Link: Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028