Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 255

  • Tổng 372.216

Bộ nông nghiệp và PTNT: phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Hồ tiêu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

Ngày đăng: 11/05/2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ NNPTNT đã ban hành Quyết định 1442/QĐ-BNN-TT phê duyệt quy hoạch phát triển ngành hồ tiêu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nước ta sẽ duy trì và ổn định diện tích hồ tiêu ở mức 50.000 ha, diện tích cho sản phẩm là 47.000 ha; năng suất đạt 3 tấn/ha, sản lượng đạt 140.000 tấn và kim ngạch xuất khẩu đạt 1,2-1,3 tỷ USD.

Ngoài ra, phê duyệt quy hoạch vùng trồng hồ tiêu trọng điểm như sau: đến năm 2020, diện tích 41.500 ha chiếm 83% tổng diện tích hồ tiêu cả nước, gồm các địa phuong Bình Phước: 10.000 ha, Đồng Nai: 7.000 ha, Bà Rịa- Vũng Tàu: 7.000 ha, Đắk Nông: 7.000 ha, Gia Lai: 5.500 ha, Đắk Lắk: 5.000 ha..

Còn lại 17% tổng diện tích hồ tiêu được trồng tại các vùng ngoài trọng điểm gồm 8.500 ha tại các tỉnh, thành phố như: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Thuận, Bình Dương, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh…. Trong đó tỉnh Quảng Bình là 1000 ha.

Để phát triển ngành hồ tiêu, quyết định đã đưa ra các nhóm giải pháp chính nhằm thực hiện thành công và hỗ trợ bà con nông dân về xây dựng quy hoạch phát triển hồ tiêu tại địa phương như Nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, Tổ chức sản xuất, Tiêu thụ sản phẩm, Đầu tư và tín dụng, Hợp tác quốc tế.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/6/2014.

Tham khảo chi tiết tại toàn văn Quyết định 1442/QĐ-BNN-TT phê duyệt quy hoạch phát triển ngành hồ tiêu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại : http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1442-QD-BNN-TT-2014-quy-hoach-phat-trien-nganh-ho-tieu-den-2020-tam-nhin-2030-237845.aspx?newsid=7658

 
Thùy Phú

Các tin khác