Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 282

  • Tổng 372.243

Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, tư vấn về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và du học cho cán bộ Hội cơ sở

Ngày đăng: 14/05/2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong 2 ngày 14-15/4/2021, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân – phụ nữ Hội Nông dân tỉnh tổ chức khóa tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, tư vấn về hoạt động xuất khẩu lao động (đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) và du học cho 137 học viên là cán bộ Hội cơ sở.


Ảnh: Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, tư vấn về hoạt động xuất khẩu lao động

Tại khóa tập huấn, các học viên đã được giới thiệu thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; thị trường lao động các nước; hướng dẫn quy trình, thủ tục đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và du học; lợi ích của việc lựa chọn con đường đi xuất khẩu lao động, du học; kỹ năng tuyên truyền, tư vấn; và một số kiến thức cơ bản về chính sách, nghiệp vụ tín dung, cách mở thẻ, rút tiền, chuyển tiền có từ nước ngoài về nước và ngược lại do cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình giới thiệu.
 
Mục đích của khóa tập huấn nhằm trang bị, cập nhập và xác định nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, nâng cao trách nhiệm, vai trò của tổ chức Hội trong công tác tuyên truyền, tư vấn đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, sinh động, trực quan; thông tin thường xuyên về chính sách mới và tình hình lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trên các phương tiện thông tin đại chúng để người lao động có đủ thông tin, chủ động trang bị cho mình các điều kiện khi muốn đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là về kiến thức pháp luật, tay nghề và ngoại ngữ; xây dựng phương án, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Làm tốt công tác hỗ trợ cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số, thân nhân của người có công với cách mạng, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật; Tham gia hỗ trợ vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội theo mức quy định và các ngân hàng thương mại dịch vụ theo khả năng thế chấp.
 
Đây là một trong những nhiệm vụ mà Nghị quyết số 03-NQ/ĐH ngày 28/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch hành động số 45/KH-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 22/2/2021 của UBND tỉnh về việc giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021. Nhằm mục tiêu hỗ trợ tạo việc làm và đảm bảo cho mọi người có khả năng lao động, có nhu cầu làm việc đều có cơ hội tìm được việc làm phù hợp với khả năng của bản thân; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ thất nghiệp và giảm nghèo bền vững; Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động, thu thập thông tin thị trường lao động, kết nối thông tin việc làm trong tỉnh và trong nước nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

T.T

Các tin khác