Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 232

  • Tổng 372.193

Nông dân Lệ Thuỷ phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 11/05/2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Ngày 14/01/2015, Hội Nông dân huyện Lệ Thuỷ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014, triển khai nhiệm vụ 2015. Hội nghị đã đánh giá đúng thực chất những những kết quả, ưu điểm, hạn chế mà các cấp Hội và nông dân đã đạt được.

  Năm 2014, các cấp Hội Nông dân Lệ Thuỷ đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, nghị quyết Hội Nông dân các cấp cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch hoạt động và các chỉ tiêu đua cụ thể. Các phong trào thi đua của Hội và nông dân đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nhất là trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tham gia thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm của huyện, các cấp Hội đã vận động nông dân tích cực đồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn và canh tác lúa theo hướng thâm canh lúa cải tiến SRI. Trên lĩnh vực trồng trọt, tổng diện tích gieo trồng năm 2014 đạt trên 24.000 ha, tăng so với 2013. Năng suất lúa vụ Đông-Xuân đạt 65,26 tạ/ha, vụ Hè Thu đạt 43,1 tạ/ha. Trong đó, nhiều xã đạt trên 70 tạ/ha như Hồng Thuỷ, Hoa Thuỷ, An Thuỷ, Phong Thuỷ, Lộc Thuỷ. Tổng sản lượng lương thực đạt 95.705 tấn, tăng 8,7% so với năm 2013.

Nông dân đã từng bước khắc phục hậu quả của các trận bão năm 2013, trồng mới thêm diện tích cao su, tràm, keo lai. Trong chương trình phát triển chăn nuôi, đàn trâu bò, đàn lợn phát triển tốt, với tỷ lệ đàn bò lai đạt 38%, lợn máu ngoại chiếm trên 75% tổng đàn. Trong lĩnh vực thuỷ, hải sản, tổng sản lượng thuỷ, hải sản tăng 8,2% so cùng kỳ với trên 5.500 tấn.
Công tác xây dựng tổ chức Hội được kiện toàn, củng cố ở những địa phương có cán bộ nghỉ hưu, chuyển công tác. Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội Nông dân cấp huyện, cơ sở được chủ trọng nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, có năng lực, tâm huyết. Hội viên phát triển mới trong năm có 1.222 người, đưa tổng số hội viên hiện nay lên 29.204 người, chiếm 54% so với nông dân trong độ tuổi lao động.

Việc thực hiện Đề án “Xây dựng Chi hội là đơn vị hành động” được chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt ở 28/28 cơ sở, 207 chi hội thực hiện, trong đó 183 chi hội có kế hoạch triển khai cụ thể. Nguồn quỹ Hội và Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp tục phát triển, nguồn Quỹ hoạt động Hội hiện đạt 4.130 triệu đồng, tăng mới trong năm 2014 là 1.236 triệu đồng; nguồn Quỹ HTND cuối năm 2014 đạt 7.056 triệu đồng, tăng trong năm 631 triệu đồng. Các hoat động dịch vụ được Hội Nông dân huyện quan tâm chỉ đạo, nguồn vốn tín chấp từ Ngân hàng CSXH có trên 133,5 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT có 17,650 tỷ đồng.

Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, có trên 15.000 hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó có 13.346 hộ đạt, tăng 2.412 hộ (22,1%) so với năm 2013. Nhiều mô hình nông dân tham gia thực hiện có hiệu quả cao, như: sử dụng phương pháp canh tác lúa cải tiến SRI trên cánh đồng lớn đạt năng suất cao ở các xã vùng giữa; trồng rau sạch trên 30ha ở Cam Thuỷ đạt 96,6 tạ/ha; mô hình trồng khoai lang nguyên liệu chế biến khoai deo 371 ha ở các xã vùng ven quốc lộ, ven biển; chuyển đổi trên 100ha diện tích đất kém hiệu quả sang trồng ớt, rau, dưa, khoai lang cho năng suất, chất lượng và giá trị cao hơn. Phát triển nghề nuôi ong lấy mật, nuôi thỏ, chăn nuôi tổng hợp được củng cố.

Trong năm, đã thành lập Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở xã Phú Thuỷ với 26 thành viên tham gia. Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp trong huyện đã tổ chức được 221 lớp, cho 13.266 hội viên nông dân tham gia tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, 12 lớp dạy nghề cho 420 nông dân theo học. Toàn huyện có 31.257 hộ đạt gia đình văn hoá, trong đó có 22.810 gia đình hội viên nông dân, có 170 làng đạt văn hoá.

Đồng chí Nguyễn Nam Long - Phó chủ tịch HND tỉnh tặng giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích

Với những thành tích đạt được của các cấp Hội đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện. Nông dân Lệ Thuỷ đã phát huy vai trò chủ thể phong trào Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng toàn huyện đạt được kết quả đáng phấn khởi, với 3 xã cán đích 19 tiêu chí (Phong Thuỷ, Liên Thuỷ, Lộc Thuỷ), 3 xã đạt 15 tiêu chí, 2 xã đạt 14 tiêu chí, 6 xã đạt từ 10-12 tiêu chí…

Tuy vậy, bên cạnh những kết đạt được, trong công tác xây dựng Hội, tổ chức các phong trào nông dân vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, như về phát triển hội viên, phát triển nguồn quỹ Hội còn thấp, xây dựng mới mô hình phát triển kinh tế -xã hội chưa được nhiều, tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân chưa mạnh…

Triển khai nhiệm vụ năm 2015, Hội Nông dân đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu cụ thể để phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để xây dựng Hội vững mạnh, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong nông dân phát triển bền vững, như phát triển thêm 1.200 hội viên mới; phát triển Quỹ Hội 50.000/hội viên; xây dựng Quỹ HTND tăng 510 triệu đồng; xây dựng mới 25 mô hình SXKD; Hội trực tiếp xoá 207 hộ nghèo, xây dựng 5 mô hình kinh tế tập thể, 29 mô hình dịch vụ; tuyên truyền chủ trương, chính sách cho 40.000 người, trợ giúp pháp lý cho 600-800 người;…


Tiến Thành

Các tin khác