Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 318

  • Tổng 372.279

Hội Nông dân huyện Lệ Thủy phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội cơ sở

Ngày đăng: 07/12/2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Sáng ngày 30/11/2021 Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lệ Thủy mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 60 cán bộ Hội Nông dân cơ sở.

 

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày, ngày 30/11 và 01/12/2021, nội dung tập trung: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội Nông dân Việt Nam; công tác kiểm tra của Hội Nông dân Việt Nam. Thông qua lớp tập huấn, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ cơ sở về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm vững vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Nông dân, từ đó thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian đến.  

Trương Thị Diệp

Hội Nông dân huyện Lệ Thủy

 

Các tin khác