Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 294

  • Tổng 372.255

Hội Nông dân thị xã Ba Đồn: tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở

Ngày đăng: 29/07/2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong hai ngày 22-23/7/2021, Hội Nông dân Thị xã Ba Đồn phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và phổ biến pháp luật cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2021.

Tham gia lớp tập huấn có 64 học viên là cán bộ Hội Nông dân cơ sở, Chi Hội trên địa bàn thị xã. Học viên lớp tập huấn đã được giảng viên Trung tâm Chính trị thị xã và các giảng viên thỉnh giảng truyền đạt, phổ biến 7 chuyên đề, với các nội dung: Hội Nông dân Việt Nam với công tác vận động nông dân ở cơ sở; Đổi mới phương thức hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Hoạt động kinh tế - xã hội của Hội Nông dân cơ sở; Hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội; Hướng dẫn nghiệp vụ về vận động nông dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình; Phổ biến pháp luật về Luật phòng chống ma túy và Luật An toàn giao thông.

Lớp tập huấn được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức cho cán bộ cơ sở, chi hội các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Hội và phong trào nông dân; nắm vững vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Nông dân cấp cơ sở. Sau hai ngày triển khai lớp tập huấn đã hoàn thành nội dung, chương trình đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra, các học viên sẽ áp dụng những kiến thức cập nhật để ứng dụng vào thực tiễn vận động nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng tổ chức Hội ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Nguyễn Tiến Hưng

Các tin khác