Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 595

  • Tổng 2.349.193

Hiệu quả từ nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Bình

Ngày đăng: 20/02/2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Hội Nông dân xã Mai Hoá, huyện Tuyên Hóa triển khai thực hiện có hiệu quả dự án “Chăn nuôi bò lai sinh sản” từ nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2024.

Mai Hóa là một xã miền núi của huyện Tuyên Hóa, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên có nhiều phụ phẩm từ nông nghiệp và điều kiện đất đai thuận lợi cho việc trồng cỏ chăn nuôi bò. Nông dân Mai Hóa có kinh nghiệm trong việc chăn nuôi trâu, bò. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mai Hóa về phát huy tiềm năng của xã về đất đai và lao động để tập trung phát triển ngành chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi bò lai sinh sản, góp phần thực hiện có hiệu quả “Đề án phát triển chăn nuôi tập trung giai đoạn 2021-2025” của huyện. Để tạo điều kiện giúp nông dân trong xã tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật về chăn nuôi bò lai sinh sản, nâng cao hiệu quả chăn nuôi, tạo nhiều sản phẩm chất lượng cao cho xã hội, cải thiện đời sống của người nông dân. Hội Nông dân xã Mai Hóa đã lập dự án chăn nuôi bò lai sinh sản, với 16 hộ tham gia, tổng nguồn vốn thực hiện dự án: 1.102.400.000 đồng. Tháng 02/2021 Hội nông dân tỉnh đã phê duyệt dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho Hội Nông dân xã Mai Hoá để thực hiện dự án “Chăn nuôi bò lai sinh sản” với số vốn 800 triệu đồng.

 

Mô hình chăn nuôi bò lai của hộ Hà Đức Dũng - Thôn Đông Hoà, xã Mai Hoá.

 

Để điều hành dự án hoạt động có hiệu quả, đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân xã, Trưởng Ban quản lý dự án đã quán triệt cho 16 hộ vay vốn về quan điểm, mục tiêu và quy trình thực hiện đự án. Mỗi hộ tham gia dự án được vay số tiền 50 triệu đồng/hộ để mua từ 2-3 con bò giống chăn nuôi. Quá trình thực hiện dự án định kỳ BTV Hội nông dân xã phối hợp với BCH chi hội kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn. Các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy được hiệu quả của nguồn vốn vay. 100% hộ vay đều chấp hành nộp phí đúng hạn. Trong quá trình thực hiện các hộ được hỗ trợ giảm lãi suất 10% do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 theo hướng dẫn của Hội Nông dân cấp trên.

 

Hội nông dân xã đã tổ chức cho nông dân tham quan học tập các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện, tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò lai cho các hộ tham gia dự án và 14 hộ khác, xem đây là mô hình điển hình để nhân rộng trên địa bàn nhằm tạo điều kiện cho nhiều dự án khác được vay vốn phát triển sản xuất.

 

Các hộ tham gia dự án đều duy trì nuôi ít nhất là 3 con bò, hộ nhiều nhất là 15 con bò. Một số hộ ngoài chăn nuôi bò lai sinh sản, còn kết hợp chăn nuôi bò vỗ béo để tận dụng con giống sẵn có của hộ mang lại hiệu quả kinh tế cao như hộ Hà Đức Dũng, Hoàng Thị Hiền, Hà Văn Linh, Hà Văn Hảo… Tổng giá trị của dự án sau khi đã trừ các khoản chi phí (phí tiền vay và trả gốc) thu về 1,5 tỷ đồng; bình quân mỗi hộ thu nhập 93 triệu đồng/hộ, dự án đã tạo việc làm tại chỗ cho 16 lao động có thu nhập ổn định. Từ những kết quả bước đầu đạt được, hầu hết các hộ được vay vốn đã tự nguyện tham gia đóng góp ủng hộ để xây dựng tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND của xã với số tiền 4,8 triệu đồng. Tuy nguồn vốn hỗ trợ không nhiều nhưng đã góp phần giúp nông dân có vốn thực hiện dự án phù hợp với điều kiện của mình để phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Từ đó thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi ngày càng phát triển, tạo niềm tin trong các hộ nông dân gắn bó với các phong trào công tác hoạt động của Hội, từ đó nhận thức người dân được nâng cao và tự nguyện đăng ký tham gia vào tổ chức Hội. Xây dựng được Tổ Hội nghề nghiệp chăn nuôi bò lai hoạt động tốt, đảm bảo chủ động con giống cho xã nhà và các vùng lân cận, góp phần tăng trưởng đàn bò lai của xã, đến nay toàn xã có 965 con bò lai chiếm 92% tổng đàn bò. Hiệu quả của dự án đưa lại thu nhập cho người lao động, góp phần tích cực vào thực hiện kế hoạch thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi tập trung của huyện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã.

 

Dự án đã thực hiện đúng mục tiêu kế hoạch đề ra. Các hộ tham gia dự án đã áp dụng đúng quy trình kỹ thuật về chăn nuôi bò, chấp hành đúng quy ước của Ban quản lý dự án đưa ra, nên khi Dự án kết thúc chu kỳ các hộ có đủ điều kiện để nộp phí và nguồn vốn vay về Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp trên đúng thời hạn quy định.

 

Nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân hỗ trợ thực hiện dự án” Chăn nuôi bò lai sinh sản” được cấp uỷ, chính quyền đánh giá cao, uy tín của Hội trong hệ thống chính trị được nâng lên rõ nét, tạo niềm tin cho nông dân vươn lên thoát nghèo. Hàng năm Hội đều được cấp uỷ chính quyền quan tâm chỉ đạo xây dựng nguồn Quỹ HTND xã, được UBND trích ngân sách hàng năm từ 3-5 triệu đồng/năm để bổ sung xây dựng nguồn quỹ cho Hội để tiếp tục hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Tổng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân của xã xây dựng được đến nay 107 triệu đồng, cho 04 hộ vay phát triển sản xuất có hiệu quả.

 

Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Mai Hoá mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, Chính quyền và Hội Nông dân các cấp giúp đỡ nông dân xã xây dựng các dự án, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo có hiệu quả góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển các hình thức kinh tế ở nông dân, nông thôn theo kết luận số 61-KL/TW và quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 -2025 đề ra.

Trần Thị Tuyết

Hội Nông dân xã Mai Hoá

Các tin khác