Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 127

  • Tổng 227.723

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất cho hội viên Hội Nông dân

Ngày đăng: 29/07/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 1903/KHPH-STP-HND ngày 14/7/2022 giữa Hội Nông dân tỉnh với Sở Tư pháp về việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh năm 2022. Từ ngày 28 -29/7/2022, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 02 lớp tập huấn cho 200 cán bộ, hội viên nông dân của 11 xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Trạch và huyện Lệ Thủy có mốc giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc - Nam.

 

 

Tại các lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu các kiến thức pháp luật về Đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng; một số quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Bình quy định Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Thông qua lớp tập huấn, mỗi cán bộ, hội viên nông dân sẽ là một tuyên truyền viên đắc lực, hiệu quả, cùng với các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền phổ biến tới quần chúng nhân dân nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, cũng như nhận thức, ý thức trong tuân thủ các chủ trương, chính sách trong đền bù, giải phóng mặt bằng tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chương trình dự án, nhất là đến bù, giải phóng mặt bằng đường cao tố Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.

Thanh Huyền

Các tin khác