Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 174

  • Tổng 227.770

Hội Nông dân huyện Minh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ngày đăng: 27/07/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quy chế chính sách, pháp luật BHYT, BHXH giữa Bảo hiểm xã hội và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân huyện đã tích cực chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua đó, giúp người dân hiểu được BHXH, BHYT là chính sách nhân văn do Nhà nước tổ chức thực hiện, không vì mục đích lợi nhuận nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn... thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

 

Lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giữa Bảo hiểm xã hội và Hội Nông dân huyện Minh Hóa

 

Đến nay, các cấp Hội Nông dân huyện đã xây dựng được đội ngũ tuyên truyền viên, thành lập được 24 đại lý thu bảo hiểm do Hội Nông dân đứng ra quản lý theo hình thức ký kết hợp đồng trực tiếp, vận động được hơn 8.627 người tham gia BHYT và hơn 1.170 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần vào thực hiện thành công lộ trình BHYT toàn dân, nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT toàn huyện lên 43.168 người, đạt 88,3% kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2022.

 

Cùng với việc ký kết Chương trình phối hợp với BHXH huyện, thời gian tới, để tăng tỷ lệ hội viên, nông dân tham gia BHXH, BHYT, các cấp Hội Nông dân trong huyện chủ trương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách; xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở; đưa các nội dung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT lồng ghép vào các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi, tổ Hội; tiếp tục vận động nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đạt kết quả tốt, góp phần thực hiện thành công Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện”, đạt mục tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2022 là 93% dân số và đến năm 2025 là 95% dân số toàn huyện có thẻ BHYT theo chỉ tiêu của Chính phủ và UBND tỉnh giao hằng năm.

 

Đình Dũng

HND huyện Minh Hóa

Các tin khác