Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 98

  • Tổng 226.896

Hiệu quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Hội Nông dân thành phố Đồng Hới.

Ngày đăng: 07/12/2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua với nhiều cách làm tích cực, sáng tạo, Hội Nông dân thành phố Đồng Hới đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Hội Nông dân thành phố có 14 cơ sở Hội và 126 chi Hội, với tổng số 10.923 hội viên. Năm 2021, Thường trực Hội Nông dân thành phố đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội đẩy mạnh công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của nông dân. Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện phong trào, đưa vào tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động cuối năm của Hội cơ sở. Chỉ đạo các cơ sở Hội đăng ký xây dựng các mô hình điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện đánh giá kết quả “Dân vận khéo” gắn với sơ kết công tác Hội 6 tháng và tổng kết năm. Năm 2021, các cơ sở Hội đã đăng ký thực hiện 17 mô hình “Dân vận khéo”. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố chọn 3 mô hình để chỉ đạo thực hiện đó là: Mô hình thành lập THT Mộc Mỹ Nghệ tại Hội Nông dân phường Phú Hải; Mô hình THT chăn nuôi tổng hợp tại Hội Nông dân xã Đức Ninh trên cơ sở Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp của các cơ sở; Mô hình Nông dân chế biến tiêu thụ sản phẩm đảm bảo sức khỏe cộng đồng tại Hội Nông dân phường Bắc Lý; đến nay các mô hình đang ổn định hoạt động có hiệu quả đúng theo kế hoạch đề ra.

 

Nỗi bật trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Hội Nông Đồng Hới là, vận động thực hiện có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Các cấp Hội Nông dân thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, liên kết sản xuất, kết nối thị trường, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng các loại hình kinh tế tập thể phù hợp từng ngành nghề, điều kiện của địa phương. Trong năm, ngoài 02 THT  được thành lập trong thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, Thành hội đã chỉ đạo vận động thành lập 02 tổ hợp tác, đó là: Tổ hợp tác chăn nuôi, tại phường Đồng Sơn và Tổ hợp tác sản xuất Tinh dầu Sả, tại Nghĩa Ninh. Hội cơ sở đã tổ chức cho 7.056 hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 74% so với số hộ có hội viên; qua bình xét có 5.099 đạt hộ nông dân đạt SXKDG các cấp, tăng 62 hộ so với năm 2020 (TW16 hộ; tỉnh 262 hộ; thành phố 1.215 hộ; 3.606 hộ). Từ phong trào đã có nhiều hộ hội viên sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao cho thu nhập hàng năm, hàng trăm triệu đến gần 1 tỷ đồng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế địa phương. Thông qua phong trào, trong năm, bằng nhiều hình thức như: giúp vốn, giống, ngày công, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi … đã giúp đỡ 32 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

 

Trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết hi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các cấp Hội đã phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân, tham gia thực hiện cuộc vận động với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; vận động đóng góp 678 ngày công, tiền mặt trên 1,6 tỷ đồng, hiến 636 m2 đất để cùng với nguồn kinh phí Nhà nước cấp, sửa chữa trên 24,8 km đường giao thông liên thôn, liên xã, giao thông nội đồng, kiên cố hóa 5,5 km kênh mương thủy lợi.

 

Tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường; đã huy động cán bộ hội viên phối hợp với ban, ngành, đoàn thể làm vệ sinh môi trường tuyến biển, tham gia trồng trên 5.000 cây phi lao ở ven biển xã Quang Phú; chỉ đạo các cơ sở Hội vận động các hộ chăn nuôi làm chuồng trại hợp vệ sinh, hướng dẫn phân loại rác thải nhựa và xử lý chất thải, rác thải trong chăn nuôi, sinh hoạt theo quy định, tham gia xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Duy trì 126 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường.

 

Ảnh: Hội viên nông dân Đồng Hới đang thực hiện đảm bảo VSMT và chắm sóc đường phố đường hoa

 

Đồng thời, các Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bài trừ các hũ tục văn hóa lạc hậu, phòng, chống các tệ nạn xã hội. Phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền, vận động 9.872 hộ hội viên nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, kết quả có 9.672 hộ đạt gia đình văn hóa.

 

Phong trào dân vận khéo cũng được Hội Nông dân thành phố thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid -19. Trong năm, các cấp Hội đã vận động các doanh nghiệp nông dân, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và toàn thể cán bộ, hội viên nông dân quyên góp ủng hộ bằng vật chất, tiền mặt với trị giá trên 4,5 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch. Đặc biệt có anh Đặng Văn Nghĩa hội viên nông dân xã Đức Ninh ủng hộ trên 2 tỷ đồng. Vận động hơn 400 hội viên tham gia phục vụ các công việc do chính quyền giao như tham gia tổ Covid cộng đồng, các chốt, tổ test nhanh; vận động hơn 150 người tham nấu cơm tại bếp ăn của BCH QS thành phố cho khu cách ly trên địa bàn.

 

Tại cơ sở, Hội Nông dân các xã, phường đã tham mưu tốt với cấp ủy, chính quyền tích cực giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc, giải quyết các mâu thuẩn trong nội bộ nông dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên nông dân. Qua phong trào “ Dân vận khéo” đã làm chuyển biến nhận thức, thay đổi tư duy kinh tế, vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn mở mang phát triển ngành nghề, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, huy động được nhiều nguồn lực tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực trên mọi mặt đời sống xã hội; đồng thời vận động nông dân chấp hành tốt việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cho các đơn vị thi công các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố và cơ sở đã đóng góp tích cực vào thực hiện các Đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

 

Qua kết quả trên, có thể thấy việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Hội nông dân thành phố Đồng Hới đã mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của hội viên, nông dân, khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của hội viên nông dân, góp phần nâng cao đời sống mỗi gia đình, đồng thời phát huy có hiệu quả vai trò của cán bộ, hội viên nông dân trong công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức, chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đặng Văn Châu

Hội Nông dân thành phố Đồng Hới 

Các tin khác