Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 16

  • Tổng 189.304

HND huyện Quảng Ninh: Chú trọng công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Ngày đăng: 13/10/2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Thực hiện nhiệm vụ kép, vừa chủ động phòng chống dịch Covid-19, vừa lãnh đạo phong trào nông dân trên địa bàn, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Quảng Ninh đã bám sát sự chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, của cấp ủy, chính quyền, mặt trận huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua hoạt động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

Hội Nông dân huyện Quảng Ninh có 15 tổ chức cơ sở trực thuộc với 130 chi Hội (trong đó có 125 chi Hội thôn, bản, tổ dân phố và 5 chi Hội nghề nghiệp, hợp tác xã). Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp Hội Nông dân đã vận động và kết nạp được 177 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên 19.013 hội viên.

 

Xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng, các cấp Hội Nông dân trong toàn huyện đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo cán bộ, hội viên và Nhân dân; tạo điều kiện, động viên nông dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 trên địa bàn. Trong 9 tháng năm 2021, Hội Nông dân các cấp huyện Quảng Ninh đã tổ chức được 160 lớp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho trên 14.720  lượt hội viên, nông dân tham gia.

 

Công tác xây dựng tổ chức Hội được tăng cường, củng cố; đội ngũ cán bộ hội, nhất là cán bộ chủ chốt có nhiều chuyển biến tích cực, trình độ, năng lực được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chất lượng tổ chức cơ sở Hội và hội viên được nâng cao trở thành hạt nhân nòng cốt thu hút, tập hợp đông đảo nông dân và các đối tượng khác tham gia. Các phong trào và hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, phong phú cả về nội dung và hình thức, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân, qua đó huy động được sức mạnh của lực lượng nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp vững mạnh được tổ chức thực hiện tốt, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Hội Nông dân trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

 

Ông Lê Ngọc Huân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quảng Ninh cho biết “Để tạo điều kiện thuận lợi và động viên khuyến khích nông dân đầu tư phát triển sản xuất, Hội Nông dân huyện đã ủy thác với các tổ chức tín dụng giải quyết vốn vay ưu đãi cho hội viên như phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện uỷ thác cho 3.135 hộ vay với tổng dư nợ trên 141 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ủy thác cho 130 hộ vay, với tổng dư nợ gần 1,5 tỷ đồng.

 

Cùng với đó, Hội Nông dân huyện cũng đã triển khai 4 dự án trị giá 1,2 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tại xã Tân Ninh, Hàm Ninh, Trường Xuân và thị trấn Quán Hàu; 1 dự án trị giá 100 triệu đồng cho 1 hộ vay tại xã Hàm Ninh. Nhìn chung các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh khá hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho hội viên. Đến nay, toàn huyện có 4 dự án từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương, 15 dự án từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, 11 dự án từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện và 813 dự án từ nguồn ngân sách cấp xã và sự đóng góp của hội viên”.

 

Ngoài ra, Hội Nông dân huyện còn phối hợp với Hộ Nông dân tỉnh triển khai các mô hình hỗ trợ chăn nuôi gà, cá cho nông dân khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2020 với tổng số 1.375 con gà, 335 kg giống cá trắm và cá mè trị giá  trên 65 triệu đồng; duy trì và phát triển 16 mô hình phát triển kinh tế, 17 mô hình dân vận khéo trên địa bàn.

 

Ảnh: Hội Nông huyện Quảng Ninh thăm HTX Hà Thắng xã Vạn Ninh

 

Trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện đã phối hợp các ngành chức năng của huyện hướng dẫn các cơ sở kinh tế, chủ thể kinh doanh hoàn thiện, duy trì các thương hiệu sản phẩm như: Gạo Vĩnh Tuy; dưa hấu Hàm Ninh; mật ong Trường Xuân; khoai deo Hải Ninh…; đồng thời đăng ký, xây dựng và phát triển mới các sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ để tham gia đánh giá sản phẩm OCOP năm 2021. Đặc biệt, cùng với việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân và toàn thể Nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19, Hội Nông dân các cấp đã liên kết, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiêu thụ 13,7 tấn nông sản các loại cho nông dân.

 

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ, tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, vay vốn tín dụng, tạo điều kiện cho hội viên nông dân trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.

 

Có thể nói, với vai trò trung tâm, nòng cốt của phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tập hợp, vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Năm 2021, toàn huyện có 12.300 hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp và 2.735 hộ nông dân cam kết sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn...

 

Ngoài ra, các cấp Hội Nông dân trong huyện còn tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, nhất là những lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, qua đó kịp thời kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, giúp hội viên nông dân vươn lên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

 

Trong thời gian tới, cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, Hội Nông dân huyện Quảng Ninh tập trung hướng về cơ sở bằng những phong trào thi đua, mô hình hoạt động ý nghĩa thiết thực, nhằm đoàn kết tập hợp cán bộ, hội viên nông dân xây dựng và củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, toàn diện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

 

Ng. Khang

Các tin khác