Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 205

  • Tổng 223.904

Đơn vị trực thuộc

Ngày đăng: 30/03/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

 

                                     ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  

 

                              1. Hội Nông dân huyện Lệ Thủy
                              Chủ tịch: ông Nguyễn Văn Tùng
                              Địa chỉ: thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy

                              Điện thoại:  0232 3 882 512

                              2. Hội Nông dân huyện Quảng Ninh
                              Chủ tịch: ông Lê Ngọc Huân

                              Địa chỉ: thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh
                              Điện thoại: 0232 3 872 625

 

                              3. Hội Nông dân thành phố Đồng Hới

                              Chủ tịch: ông Đặng Văn Kỳ
                              Địa chỉ: đường Phạm Văn Đồng, thành phố Đồng Hới.
                              Điện thoại: 0232 3 840058

                              4. Hội Nông dân huyện Bố Trạch
                              Chủ tịch: ông Hoàng Văn Hùng
                              Địa chỉ: thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch
                              Điện thoại: 02323 862 285

                              5. Hội Nông dân thị xã Ba Đồn
                              Chủ tịch: ông Đoàn Hữu Thanh
                              Địa chỉ: phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn
                              Điện thoại: 0232 3 517 738

                              6. Hội Nông dân huyện Quảng Trạch
                              Chủ tịch: ông  Đặng Xuân Thọ
                              Địa chỉ: xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch
                              Điện thoại:  


                              7. Hội Nông dân huyện Tuyên Hóa
                              Chủ tịch: ông Nguyễn Quang Tuynh
                              Địa chỉ: thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa
                              Điện thoại: 0232 3 684 194

                              8. Hội Nông dân huyện Minh Hóa
                              Chủ tịch: bà Đinh Thị Kim Quý
                              Địa chỉ: thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa
                              Điện thoại: 0232 3 572 327

                                                  *****