Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 667

  • Tổng 2.349.266

Đơn vị trực thuộc

Ngày đăng: 01/12/2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         

 ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

  --- o0o ---

 

                              1. Hội Nông dân huyện Lệ Thủy
                                    Chủ tịch: Nguyễn Văn Tùng
                                    Địa chỉ: thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy

                                    Điện thoại:  0232 3 882 512

                              2. Hội Nông dân huyện Quảng Ninh
                                    Chủ tịch: Nguyễn Quang Tuyển

                                    Địa chỉ: thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh
                                    Điện thoại: 0232 3 872 625

 

                              3. Hội Nông dân thành phố Đồng Hới

                                    Chủ tịch:  Đặng Văn Kỳ
                                    Địa chỉ: đường Phạm Văn Đồng, thành phố Đồng Hới.
                                    Điện thoại: 0232 3 840058

                              4. Hội Nông dân huyện Bố Trạch
                                    Chủ tịch: Phan Đức Thịnh
                                    Địa chỉ: thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch
                                    Điện thoại: 02323 862 285

                              5. Hội Nông dân thị xã Ba Đồn
                                    Chủ tịch: Nguyễn Quốc Đồng
                                    Địa chỉ: phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn
                                    Điện thoại: 0232 3 517 738

                              6. Hội Nông dân huyện Quảng Trạch
                                    Chủ tịch: Đặng Xuân Thọ
                                    Địa chỉ: xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch
                                    Điện thoại:  


                              7. Hội Nông dân huyện Tuyên Hóa
                                    Chủ tịch:  Trương Tư Thoan
                                    Địa chỉ: thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa
                                    Điện thoại: 0232 3 684 194

                              8. Hội Nông dân huyện Minh Hóa
                                    Chủ tịch: Đinh Hoàng Long
                                    Địa chỉ: thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa
                                    Điện thoại: 0232 3 572 327