Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 123

  • Tổng 227.719

HỘI NÔNG DÂN THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Ngày đăng: 02/08/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Những tháng đầu năm 2022, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện quy định của pháp luật về Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Trần Tiến Sỹ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch BCH Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại buổi giám sát thực hiện Quyết định 516/QĐ-TTg tại UBND huyện Bố Trạch

 

Các cấp Hội đã phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nói riêng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhất là tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong hội viên nông dân thực hiện kế hoạch của tỉnh về triển khai xây dựng Dự án tuyến đường cao tốc - Bắc Nam; Dự án đường ven biển và Cầu Nhật Lệ III. 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội đã tổ chức được 1.559 buổi tuyên truyền cho 142.278 lượt hội viên nông dâ; tổ chức 16 lớp bồi dưỡng, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 1.280 cán bộ, hội viên; cung cấp đăng tải 75 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; trợ giúp pháp lý cho 2.310 lượt hội viên; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 579 câu lạc bộ nông dân, khai thác 192 tủ sách pháp luật.

 

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được đổi mới, phát huy tốt vai trò nòng cốt, vai trò làm chủ của hội viên nông dân. Nội dung giám sát tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực mà Nhân dân quan tâm. Trong đó, Hội Nông dân tỉnh đã giám sát việc thực hiện Quyết định 516/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn. Hội Nông dân cấp huyện và cấp cơ sở đã giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; việc thực hiện Quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới… Các cấp Hội cũng đã tham gia phản biện đối với việc xây dựng các đề án về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, như dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị quyết quy định về khung học phí, mức học phí năm học 2022-2023 của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập của tỉnh; phản biện dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23/2017/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu tách thửa một số loại đất trên địa bàn tỉnh… Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, tổ chức đối thoại… Trong đó, Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2022 tại điểm cầu Quảng Bình, có 40 cán bộ, hội viên tham dự. Các cấp Hội tham mưu tổ chức 12 cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền với hội viên, nông dân. Đồng thời, thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện, hỗ trợ hội viên nông dân tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân.

 

Việc các cấp Hội Nông dân toàn tỉnh thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy được vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của hội viên nông dân; động viên hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Phát huy dân chủ trong xã hội; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế khiếu kiện, khiếu nại đông người, vượt cấp; tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phong an ninh của địa phương.    

Trần Thị Liên

Ban Xây dựng Hội